Sportfysiotherapie in Nijmegen

Bij onze sportfysiotherapie in Nijmegen speelt de sportfysiotherapeut een belangrijke rol bij preventie, voorlichting en advies voor iedereen die wil gaan sporten of sport als hobby of beroep heeft.

Sportfysiotherapeut

De sportfysiotherapeut behandelt cliënten die na ziekte of blessures weer aan het werk willen en/of weer willen sporten. Ook behandelt hij cliënten die beperkt worden in het optimaliseren van hun sportprestaties. De sportfysiotherapeut begeleidt en adviseert ervaren sporters die hun sport op hoog niveau willen beoefenen, maar ook amateursporters of cliënten die een actieve leefstijl willen hebben. In de praktijk ziet de sportfysiotherapeut ook andere (kwetsbare) doelgroepen, zoals ouderen en kinderen, bij wie sport wordt ingezet als onderdeel van de therapie. De sportfysiotherapeut werkt samen met sportverenigingen, maar ook veel samen met coaches/trainers, sportartsen en chirurgen.