Orofaciaal therapie

De orofaciaal therapeut is specialist binnen de fysio- manuele therapie in het behandelen van klachten van de kaak, het aangezicht, de nek en het hoofd. Een orofaciaal therapeut is een gespecialiseerde fysiotherapeut. Orofaciale therapie wordt ingezet bij patiënten met gezondheidsproblemen die te maken hebben met het niet goed functioneren van spieren en gewrichten in het hoofd-halsgebied.

Klachten waarvoor u bij de orofaciaal therapeut terecht kunt zijn, onder andere:

  • pijn in gezicht, kaak of hoofd
  • aangezichtsverlamming
  • duizeligheid
  • nek- en schouderklachten
  • klachten in het hoofd-halsgebied die te maken hebben met spanningsfactoren.

Mogelijk komt uw verwijzing van de kaakchirurg, tandarts, tandarts-gnatholoog, KNO-arts of orthodontist. De orofaciaal therapeut wordt daarom ook wel eens aangeduid als kaakfysiotherapeut. Voorbeeldindicaties zijn:

  • Kaakproblemen
  • Kaakgewrichtsklachten
  • Klemmen van de kaak en tandenknarsen
  • Aangezichtsverlamming (Facialis Parese); Mimetherapie

Er is vaak sprake van een nauwe samenwerking met de huisarts, tandarts, orthodontist, kaakchirurg, gnatholoog, KNO-arts, neuroloog, of andere medisch specialisten. De behandeling van de orofaciaal therapeut kan onder meer bestaan uit het geven van voorlichting, advies en oefeninstructies. Vaak wordt er ook gebruik gemaakt van op de kaak, de schedel en de wervelkolom gerichte manuele behandeltechnieken.