Medical taping

Medical Taping is een tapemethode ontwikkeld vanuit de gedachte dat beweging en spieractiviteit essentieel is om gezondheid te behouden of te herstellen. De achtergrond gedachte is, dat spieren niet alleen nodig zijn voor beweging maar daarnaast ook bepalend zijn voor bijvoorbeeld de bloed- en lymfecirculatie en de lichaamstemperatuur. Als spieren niet goed functioneren, kan dat dus een scala van klachten en aandoeningen geven. Het Medical Taping Concept is daarmee een revolutionaire behandelmethode die fundamenteel verschilt van conventionele behandelmethodieken.

Indicaties:

Medical taping wordt onder andere ingezet bij:

  • Nabehandeling van blessures
  • Reduceren van ontstekingen of vochtophopingen (oedeem, maar ook haematomen)
  • Houdingscorrecties
  • Behandeling van klachten door overbelasting (zoals RSI, tennis- of golfelleboog)
  • Neuro-reflectoire beïnvloeding, zoals bijvoorbeeld bij hoofdpijn

Onze fysiotherapeuten hebben een speciale scholing gevolg om deze tapemethode uit te kunnen voeren.

Neem contact met ons op

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact met ons op.